Besarkan suara anda melalui Tinjauan Air dan Perubahan Iklim

Kongsikan pendapat ANDA tentang sektor air dan hubungannya dengan perubahan iklim.

Seorang pemuda berdiri dalam air yang tinggi mencapai mulut mereka, menatap kamera dengan miring

Bagaimanakah saya mengambil bahagian?

Isikan soal selidik
Jawab beberapa soalan tentang isu-isu air dan perubahan iklim (12 minit)
Bincangkan bersama peserta lain
Daftar secara awanama, supaya anda boleh pulang untuk menyambungkan perbincangan (jika anda mahu). Anda hanya perlu memilih nama dan kata laluan sahaja.

Apakah kepentingannya?

Siapa, apa, dan mengapa?
Ketahui kenapa tinjauan ini penting dan siapa yang menganjurkannya.
Perubahan iklim, air, dan Malaysia
Ketahui lebih lanjut mengenai keadaan air dan iklim semasa, dan bagaimana ia mempengaruhi Malaysia.